تبلیغات
وبلاگ رسمی راضیه فولادوند - کــافــه ابـلــیــس!
تاریخ : یکشنبه 11 فروردین 1392 | 04:04 ب.ظ | نویسنده : راضیه فولادوند

چـتـر دسـتانــت شـکـسـت و آسـمـانـم خـیــس شـــد

یــک فـضــای شاعـراـنـه درســرم تأسـیــس  شـــد

    

لــب بـه هرآدم بـه هـر گـنــدم  بـه  هـــرسـیبـی زدم

تــاشـنیـدم  پــاـتــوقـتــ  درکــافـه ی  ابـلـیــس شــد

 

بـاحـریـری  از تـبـت هـر شـب غـزل سـوزن زدم...

صـبـحِ فـردا هـر عـلامـت تـوی چـشـمم هـیـس! شـد

 

ثـبــت کـــردم تـوی د انـشـگـاه چـشـمـت عـشـق را ...

حـیـف عـمـــری بـی وفـایـــی از لـبـــت تـدریـس شــد

 

بـنـد کـفـشـــت راکـــه بـسـتـــی بـند بـندم اشــک شــد

کـوچـه درچـشـمم مـسـافـر! پـشـت پـایـت خـیـس شـد

 

درگـرامـی داشـــت هـای نـقـــش هـای خـسـتــــه ام

ســـردی دسـتـــت بـرایـــم آخــریـــن تـنـدیــس شــد  • paper | اخبار | خرید اینترنتی